Правила користування

Останнє оновлення: 20.06.2020

Ці Правила користування послугами Turbohost (надалі – Правила) є невід'ємною частиною Договору . Умови цих Правил є однаковими для всіх Замовників.

Користування Послугами Turbohost вважається підтвердженням факту прийняття цих Правил у повному обсязі.

Всі терміни з великої літери використовуються у значенні, наданому їм у Договорі.

1. Як Замовник НЕ може користуватись Послугами Turbohost?

1.1. Виконавець не контролює зміст інформації, яка зберігається, публікується або поширюється, передається Замовником при користуванні Послугами і не несе відповідальності за її точність, якість і зміст. Однак, Виконавець залишає за собою право при необхідності контролювати зміст інформаційних вузлів, створених Замовником і його користувачами.

1. 2. Виконавець повинен використовувати Послуги, які надаються Виконавцем, лише в законних цілях та не порушувати положень чинного законодавства України й міжнародних норм, норм чинного законодавства країни резидентства Замовника, а також обмежень, встановлених Договором та цими Правилами.

1.3. Діяльність, яка заборонена при користуванні Послугами:

 • розміщення інформації з порушенням авторського права та (або) суміжних прав третіх осіб, зокрема, але не обмежуючись, розміщення, відтворення, завантаження, поширення матеріалів без дозволу правовласників, а також дії, які порушують права на патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності Виконавця або третіх осіб;
 • розміщення матеріалів, які, на думку Виконавця є непристойними, загрозливими або такими, що шкодять честі, гідності та діловій репутації особи, а також матеріалів, що містять пропаганду дискримінації, насильства, тероризму, націоналізму, расової ненависті, шовінізму та іншої схожої поведінки;
 • незаконне поширення, публікування чи використання іншим чином персональної інформації третіх осіб;
 • розміщення інформації, яка заохочує або пропагує здійснення дій, які порушують норми чинного законодавства країни резидентства Виконавця, та/або Замовника та/або міжнародних норм;
 • розміщення веб-сайтів, які внесені до списку заборонених відповідними компетентними органами країни резидентства Виконавця, та/або Замовника, або які містять інформацію, поширення якої заборонене такими органами;
 • розміщення веб-сайтів для поширення інформації порнографічного характеру, ескорт сервісів та інших інтимних послуг у країнах, де така діяльність заборонена законом;
 • розміщення веб-сайтів для проведення лотерей, азартних ігор, онлайн-казино чи грального бізнесу;
 • розміщення веб-сайтів для букмекерської діяльності;
 • розміщення ігрових серверів;
 • розміщення torrent-клієнтів і трекери, download-клієнтів, файлообмінників, файлосховищ, stream-проектів, jimbot і інші ресурсоємних проектів без узгодження з Виконавцем;
 • розміщення піратських архівів фільмів, музики, книг, телевізійних і комп'ютерних програм;
 • розміщення веб-сайтів для продаж будь-яких препаратів, для яких необхідна ліцензія, без відповідної ліцензії;
 • розміщення веб-сайтів, які пропонують чи рекламують продаж хімічних речовин, що відносяться до групи наркотичних, психотропних препаратів або прекурсорів;
 • розміщення ресурсів, що містять ознаки шахрайської діяльності (в т.ч. розміщення веб-сайтів для «фішингу», фінансових пірамід тощо) чи іншої недобросовісної поведінки;
 • здійснення інших дій, не передбачених Договором, цими Правилами, які містять склад адміністративного або кримінального правопорушення, або порушують права і законні інтереси третіх осіб;
 • розповсюдженні будь-яким способом будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить в собі віруси або інші шкідливі складові, програмні коди, файли або програми, що мають на меті порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного устаткування або програм, в тому числі для здійснення несанкціонованого доступу;
 • масові розсилка повідомлень рекламного чи іншого характеру чи поширення іншим чином спаму, за винятком випадків, коли така розсилка ініційована самими одержувачами або здійснюється з їх попередньої згоди;
 • поширення або здійснення дій, спрямованих на поширення вірусів, хакерських програм, троянських і шпигунських програм, інших компонентів, які можуть бути прирівняні до них;
 • встановлення програмного забезпечення, яке призначене для майнінгу, використання сканерів мережі, програм для підбору паролів, кейлоггерів та інших схожих інструментів;
 • використання IP-адреси, яка не належить Замовнику;
 • перешкоджання роботі комп'ютерних систем Виконавця та/або інших Замовників, сканування та інші деструктивні дії, як по відношенню до комп'ютерних мереж і систем Виконавця та/або інших Замовників, так і до інших мереж і систем Інтернету;
 • використання proxy-програм, TOR, IRC-серверів і IRC-ботів, VPN і інші сервіси, які надмірно споживають трафік на віртуальному хостингу та VPS серверах
 • розміщення Crack і Hack сайтів та здійснення іншої схожої діяльності.

1.4. Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні Послуг або негайно призупинити надання Послуг та/або припинити реєстрацію Замовника, без попереднього повідомлення у випадках, передбачених п. 1.3., а також у наступних випадках:

 • якщо Виконавець обґрунтовано вважає, що використання Замовником Послуг завдає або може завдати шкоди Виконавцю, викликати збій апаратних і програмних засобів Виконавця, інших Замовників та/або третіх осіб;
 • якщо дії Замовника спрямовані на отримання та подальше використання несанкціонованого доступу до ресурсів мережі (комп'ютерів, іншого обладнання або інформаційних ресурсів);
 • якщо Виконавець отримує відповідний запит або вказівку з боку будь-якого органу державної влади чи іншого компетентного органу.

1.5. На розсуд Виконавця, він може відновити надання Послуг Замовнику, який порушує умови цих Правил, після припинення таких дій та/або приведення інформації, розміщеної на ресурсах Замовника, у відповідність до цих Правил.

1.6. У випадку виявлення порушення цих Правил, Договору, чинного законодавства України та міжнародних норм, а також у випадку будь-яких збитків Виконавця внаслідок порушення Замовником цих Правил, Договору, чинного законодавства України та міжнародних норм, у тому числі внаслідок пред'явлення позовів та/або претензій третіми сторонами, Замовник зобов'язаний відшкодувати всі такі збитки.

2. Обмеження у користуванні Послугами Turbohost

2.1. Межі дискового простору та ресурсів Серверу Виконавця визначаються відповідно до тарифного плану. В сумарний обсяг дискового простору та ресурсів Серверу включаються всі ресурси Замовника.

2.2. Якщо Замовник перевищує встановлені ліміти, то процеси, які викликають перевантаження, можуть бути відключені. У випадку систематичного перевищення лімітів, якщо Замовник не здійснює дій для нормалізації ситуації, і/або не переходить на вищий тарифний план, надання Послуг може бути призупинене з відповідним попередженням.

2.3. Виконавець, має право, без попередження Замовника, тимчасово припинити надання Послуг, у випадках перевищення Замовником встановлених лімітів, якщо це призводить або може призвести до помітного погіршення якості надання Послуг для інших Замовників, і ця проблема не усувається автоматично засобами операційної системи.

2.4. Виконавець може призупиняти надання Послуг на час, необхідний для проведення запланованих технічних робіт, попередньо повідомивши про це Замовника, не менше, ніж за добу до початку проведення таких технічних робіт. У випадку проведення екстрених технічних робіт, про які неможливо повідомити заздалегідь, Виконавець прикладає максимум зусиль для негайного повідомлення Замовника

2.5. Призупинення надання Послуг здійснюється до виконання Замовником вимог Виконавця щодо усунення порушень і не скасовує виконання Замовником всіх своїх зобов'язань за Договором.

2.6. Час призупинення надання Послуг з причин, вказаних в цих Правилах, не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених Договором.

3. Інформаційна безпеката резервне копіювання даних

3.1. Виконавець прикладає максимум зусиль для забезпечення базової інформаційної безпеки серверів і ресурсів Замовника в межах, визначених звичайними умовами.

3.2. Виконавець здійснює резервне копіювання інформації, розміщеної на ресурсах Замовника, за останні 7 календарних днів з моменту розміщення такої інформації. Не проводиться резервне копіювання log-файлів та кешованих файлів.

3.3. У випадках, якщо втрата інформації сталася з вини Виконавця, він вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення інформації.

3.4. У разі, якщо втрата даних сталася з вини Замовника, відновлення даних з останнього архіву проводиться за запитом на електронну адресу Виконавця [вставте адресу].

3.5. У випадку припинення надання Послуг, якщо інше не передбачено Договором, дані Замовника зберігаються протягом [кількість] ([кількість прописом]) днів із моменту припинення надання Послуг. Після завершення зазначеного терміну зберігання, резервні копії видаляються.